Zločiny komunismu

Falešná ideologie

Komunismus slibuje lidem utopii, ale místo toho řídí jejich život do takové míry, že řídí i jejich myšlenky a zakazuje jim základní svobody, které činí lidi lidmi.

Manipulace médií a svobody slova

Ve státech, kde komunistické strany měly, anebo stále mají, většinovou podporu, jsou média vlastněná státem. Dochází tak k omezení toku informací a vynechávání jakýchkoli událostí, které by lidem odkrývaly pravdu o daném režimu.

Korupce zdravotnictví

Ať už jde o nelegální odběry orgánů, anebo manipulace Světové zdravotní organizace WHO nyní Čínou, komunistické režimy se snaží ovládat informace a zneužívat marginalizace skupin ve společnosti do takové míry, že to zasahuje i do zdraví občanů.

Prostor pro nemorálnost

V jakémkoli režimu se mohou nacházet jak dobří, tak špatní lidé. Ale jsou to komunistické režimy, ve kterých se špatní lidé nezastaví u sebe-obohacování, ale naopak pronásledují celé skupiny obyvatel, které jsou mučeny a zabíjeny.

Agresivní expanze vůči světu

Komunismus, jeho jakékoli formy, jsou v rozporu se všemi demokratickými režimy světa. Proto se jakákoli komunistická země, která není přes světem úplně uzavřená jako Severní Korea, musí snažit o ovlivnění celého světa ve svůj prospěch. Například o to, aby se státy vzdaly svých demokratických a lidskoprávních hodnot při ekonomickém jednání – jak je tomu vidět v případě Číny.

Falešná vidina ekonomického zisku

Komunismus slibuje především ekonomickou utopii. Morální, spirituální, znalostní ani jiné utopii se nevěnuje. Zjednodušuje tak celý život člověka na čísla a finance – a také s tím tak zachází. Celá ideologie komunismu je tak založena na vidině bohatství, a proto se jí bude režim vždy snažit udržet za každou cenu.

%d bloggers like this: