JAK SE NA NEDOBROVOLNÝCH ODBĚRECH ORGÁNŮ V ČÍNĚ
PODÍLÍ ZÁPADNÍ SPOLEČNOSTI A LÉKAŘI

Stáhnout report

28 FIREM

Prakticky všechny známé farmaceutické firmy, firmy z oblasti prezervace orgánů, ale i s lékařskými roboty, s diagnostikou, a mnohé další, podporují svými přístroji tamní transplantace. Čína je importuje ve velkém.

20 ZEMÍ A OBLASTÍ

Transplantační turisté proudí do Číny z Nizozemí, Velké Británie, Ameriky, Kanady, Austrálie, Egyptu, Singapuru a dalších zemí světa. Mnohdy lékařská studie poukazuje na několik desítek pacientů jen z jednoho transplantačního centra během několika málo let, kteří za orgánem jeli do Číny, a takových má většina zemí desítky

OBJEKTIVNÍ DŮKAZY

Data z lékařských studií západních lékařů, studií čínských lékařů, z výročních zpráv firem, ekonomických dat z agentury Bloombergu a Americké komise pro kontrolu cenných papírů SEC znázorňují hloubku napojení západních firem na transplantační byznys v Číně

Archiv důkazů k dispozici na vyžádání:
info@theircc.org


Jde pouze o neetické, anebo právně ilegální transplantace?

V Číně je přibližně 700 neoficiálních transplantačních center, z nichž se některé dokonce chlubí svým počtem transplantací za rok. Oficiálně však Čína udává počet 169 center. Čínský ministr zdravotnictví uvedl, že do roku 2015 bylo jen pár tisíc dárcovství orgánů v celé Číně. Přidejme k tomu jinou oficiální informaci Číny, že orgán potřebuje každý rok 300.000 občanů. Přesto v roce 2019 nejen čínská média, ale i důkazy vyšetřovatelů, dokládají, že čekací lhůty na orgán jsou v řádu pouhých dvou týdnů.

Jak je možné, že vám mohou čínské nemocnice dát orgán v přesně stanovený čas a dokonce už za pouhé dva týdny od poptávky, i když na něj nejméně v ten den čekají tisíce, až desítky tisíc lidí, zapsaných i dlouhá léta na čekací listině?

Čínští doktoři publikovali již v roce 1991 studii využívající orgány popravených vězňů – popravených podle spravedlnosti komunistického režimu. Takové zdroje orgánů jsou však neetické. Důkazy shromážděné od čínských doktorů, západních doktorů, čínských nemocnic, a oficiální stanoviska Číny dokládají, že Čína má systematicky řízený černý trh s orgány, na kterém není nic legálního.

Podílí se na ilegálním odběru orgánů v Číně západní firmy?
Důkazy nás vedou k závěru, že ano. Čína je v mnoha oblastech, co se týče lékařských přístrojů, závislá na importovaných produktech ze zahraničí. K jakékoli neetické, či ilegální transplantaci se tak musí logicky vzato využívat přístroje, které jsou k dispozici – tedy i přístroje západních firem.

Tyto firmy dodávají léčiva pro hladký proces příjmu orgánu, roboty využívané pro transplantace, přístroje pro diagnostiku po transplantaci, či zařízení pro prezervaci orgánů a další, mnohdy již přes 20 let. Jejich tržby v Číně rostou až do řádu miliard dolarů ročně.

Ví západní lékaři o všem, co se děje?
Důkazy nasvědčují tomu, že ani zdaleka. V kapitole o situaci v ČR a na Slovensku shrnujeme neoficiální cesty, které se používají v jiných zemích, a které obchází západní lékaře. V několika případech se západním lékařům podařilo například zjistit, že rodina nejprve hledala řešení v Číně, a až poté oficiální cestu. Šetření západních doktorů o transplantačních turistech mají často úzká kritéria – nepočítají pacienty, kteří se k cestě do Číny sami nechtěli přiznat, a při opuštění čekací listiny uvedli jako důvod “ostatní”, či něco jiného.

Podílí se západní lékaři na tomto zločinu proti lidskosti?
Lékařské studie doktorů zmiňují často několik desítek případů pacientů, kteří za orgánem vycestovali do Číny, jen z jediného centra během kratšího časového období. V zemích, kde pacienti průkazně do Číny cestují, tak lékaři musí vědět o tisících až několika desítkách tisíc případů, pokud by data byla systematicky shromažďována.

Lékaři v Kanadě navíc dokládají, že dokonce i pacienty, kteří teprve čekají na orgán již někdo kontaktoval s nabídkou orgánů. Studie nizozemské lékařky poté například dokládá, že se v transplantacích pohybují brokeři – včetně Číny. Ti tak mají přístup do databáze žadatelů o orgán.

Zákonitě tak někteří západní lékaři musí mít již delší dobu k dispozici kompromitující informace vůči transplantačnímu odvětví v Číně.

Koho se to týká?
V pobočkách západních firem, které dodávají lékařské produkty do Číny, jsou zaměstnáni lidé z Evropy, Ameriky a dalších oblastí. Již 13 let se také objevují důkazy a zprávy o tom, že v Číně jsou lidé pro orgány zabíjeni. I kdyby naše země nepatřila k těm dalším, kterých se to průkazně týká skrze transplantační turismus, neoficiální cesty a situace firem nasvědčuje tomu, že Čína nás nepřímo vtáhla do svého černého byznysu, a jakákoli pasivita mu umožňuje růst.